Disclaimer

Verswijver Interieurconcepten by SALT is onderdeel van de SALT Group BV en Buro Pepper BV. Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Verswijver Interieurconcepten by SALT te Bergen op Zoom gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De website is met zorg samengesteld door Buro Pepper BV. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Buro Pepper BV staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Buro Pepper BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto’s, audio, geluid en software) behoren toe aan Verswijver Interieurconcepten by SALT of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Verswijver Interieurconcepten by SALT worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

E-mail

Buro Pepper BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Buro Pepper BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten van derden. Buro Pepper BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Buro Pepper BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Social media

Onze promoties op social media zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook, Instagram, LinkedIn en zijn op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook, Instagram, LinkedIn. De informatie die u verstrekt door mee te doen aan de actie verstrekt u dan ook niet aan Facebook, Instagram, LinkedIn maar aan Buro Pepper BV.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Onze algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

Buro Pepper BV
Verswijver Interieurconcepten by SALT is onderdeel van SALT Group B.V.

Houtkade 7
4463 AC Goes
0113 – 226190
info@burosalt.nl

KVK 84819014
BTW NL863389077B01

✓ Ontwerp
✓ Definitief ontwerp
✓ Technisch ontwerp
✓ Uitvoering