Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van Verswijver Interieurconcepten te Bergen op Zoom gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

De website is met zorg samengesteld door Verswijver Interieurconcepten BV. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site volledig, juist en actueel is. Verswijver Interieurconcepten BV staat niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies. Verswijver Interieurconcepten BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto’s, audio, geluid en software) behoren toe aan Verswijver Interieurconcepten of haar toeleveranciers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Verswijver Interieurconcepten worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

E-mail

Verswijver Interieurconcepten BV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Verswijver Interieurconcepten BV te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten van derden. Verswijver Interieurconcepten BV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Verswijver Interieurconcepten BV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Social media

Onze promoties op social media zijn op geen enkele manier verbonden met Facebook, Instagram, LinkedIn en zijn op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook, Instagram, LinkedIn. De informatie die u verstrekt door mee te doen aan de actie verstrekt u dan ook niet aan Facebook, Instagram, LinkedIn maar aan Verswijver Interieurconcepten BV.

Op deze website en deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Onze algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

Verswijver Interieurconcepten BV

Zuidzijde Haven 39a
4611 HC Bergen op Zoom
0164 213 803
info@verswijver.nl

KVK 62574744
BTW NL854872127B01

✓ Ontwerpen
✓ Plannen
✓ Begeleiden
✓ Ervaring